Aurkibidea / Indice

 

Enpresentzako informazio buletina / Boletín informativo para empresas

InfoUKUE 109 - 2016.02.04

ALBISTEAK / NOTICIAS

HAZILAN: eskualdeko enpresa eta gazte langabeentzako proiektua

Otsailaren 2an, Udal Elkartearen egoitzan, HAZILAN proiektua aurkeztu du Udal Elkarteak. Aurkepenean izan ziren Garapen Elkarteko presidentea Fernando Nebreda, Igor Iturain Udal Elkarteko lehendakaria, Olaia Sainz Udal Elkarteko teknikaria eta udal ordezkariak.

HAZI programak enpresei beren beharrei egokitutako erantzunak eskaintzen dizkie. Programa honek aukera ematen du prestakuntza altuko (unibertsitate edo goi mailako LH) gazteak enpresetan praktikak egiteko edo enpresa-proiektuetan parte hartzeko.

HAZI programak hiru aukera eskaintzen ditu:  Aktibatu, Kokatu, Lanekin eta Talentu Ihesa.

HAZI programak enpresari egokitutako irtenbideak eskaintzen dizkio, proiektuaren arabera eta enpresaren jardueraren arabera:

Lanekin: lanpostuari egokitutako prestakuntza espezializatua.
Kokatu:  praktikak enpresetan ekintza berrietan parte hartzeko.
Talentu Ihesa: prestakuntza altuko gazteak enpresak izan ditzakeen beharrei erantzuteko: nazioartekotza, berrikuntza...

HAZI programa Europako Gizarte Funtsak finantzatuta dago eta Garapen eta Eusko Jaurlaritzaren laguntza du. Garapen agentziek garatzen diztuzte egitasmoak. 
Horren inguruko argibideakk jasotzeko: Urola Kostako Udal Elkartea - Enpresei Zerbitzuak (Aintzane Ruesgas) Tel. 943 89 08 08 edo enpresa@urolakosta.org

                                                                                                                                          Informazio gehiago
                                                                                                                                                    Eskaera-orria

 

HAZILAN: programa de inserción laboral para jóvenes cualificados y empresas de la comarca 

El día 2 de febrero se ha presentado el proyecto HAZILAN. Han asistido a la misma Fernando Nebreda, Presidente de la Asociación Garapen, Igor Iturain, Presidente de la Mancomunidad Urola Kosta, Olaia Sainz, técnico de la Mancomunidad y los representantes de los ayuntamientos de la Mancomunidad.

El programa HAZI ofrece diferentes soluciones: Aktibatu, Kokatu, Lanekin y Talentu Ihesa.

Soluciones adaptadas a la empresa HAZI ofrece distintos recursos en función de las necesidades del proyecto y en colaboración con las empresas participantes:

Lanekin: formación especializada en el puesto de trabajo.
Kokatu: prácticas en la empresa para cubrir nuevas áreas de actividad.
Talentu Ihesa: incorporación de personas altamente cualificadas para realizar proyectos que respondan a una necesidad real de la empresa: de internacionalización, innovación, etc.


El programa HAZI está financiado por el Fondo Social Europeo y es desarrollado por Garapen y las agencias de desarrollo local, en colaboración con el Gobierno Vasco. 
Para más información: Urola Kostako Udal Elkartea - Enpresei Zerbitzuak (Aintzane Ruesgas) Tel. 943 89 08 08 ó enpresa@urolakosta.org

                                                                                                                                         Más información
                                                                                                                             Formulario de inscripción


                                                           

                                                                                                   

IZENA EMAN EZAZU BATERATZEN PROGRAMAN!
 
Programa honen birtartez erakundeetan kultura eraldaketaren garrantzia barneratu nahi da. Horretarako, parte hartzen duten enpresei (eta beren langileei), kulturaren diagnostikoa eta hobetzeko aholkularitza eta laguntza eskainiko zaizkie, erakundeetan kultura eraldaketaren garrantzia barneratzeko; alegia, erakundeen egungo kultura zein den neurtu, horretatik abiatuz hobekuntzak identifikatu eta ekintza plana diseinatzeko. 


Programaren helburuak:
-  Kultura eraldaketaren garrantzia erakustea.
-  Egungo egoera aztertzea, kultura faktore eta portaerak identifikatzeko.
-  Egungo kultura zein den neurtu, kontrastatutako neurketa sistemaren bitartez.
-  Erakundeetan dauden oinarriak ezagutzea, hortik abiatuz ekintza plana definitzeko.
-  Beren sektoreko beste enpresekin non posizionatzen den identifikatzea.

Diagnostiko honetan parte hartu eta zure ekintza plan zehatza egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan.

Izena emateko edo informazio gehiago jasotzeko: Urola Kostako Udal Elkartea - Enpresei Zerbitzuak (Olaia Sainz) Tel. 943 89 08 08 edo enpresa@urolakosta.org

                                                                                                                                                             

¡INSCRIBETE AL PROGRAMA BATERATZEN!

Mediante el siguiente programa se quiere ayudar a las empresas en la transformación cultural. Para ello, a las empresas que participen ( y sus trabajadores), se les ofrece la posibilidad de realizar un diagnóstico y apoyo y asesoramiento para realizar mejoras, para introducir la importancia de la transformación de cultura en las empresas; es decir, se medirá la actual cultura de las empresas y se identificará y diseinará una plan de acción acorde a sus necesidades. 

Objetivos del programa:
- Mostrar la importancia de la transformación cultural
- Diagnóstico de la situación actual, para identificar los factores cultures y comportamientos.
- Medir mediante una herramienta contrastada y que dispone de una base científica.
- Conocer las bases para definir un plan de acción acorde a sus necesidades. 
- Poder realizar una comparación con otras empresas de su mismo sector de la situación de su empresa.

!Inscríbete! Puedas realizar eldiagnostico y disponer de un plan de acción especifico.
¿Contacta con nosotros!

Para inscribirse o para más información: Urola Kostako Udal Elkartea - Enpresei Zerbitzuak (Olaia Sainz) Tel. 943 89 08 08 ó enpresa@urolakosta.org

                                                                                                                                                                   

JARDUNALDIAK / JORNADAS
IKASTAROA. IKT konponbideak MikroETEetan (INPLANTARI baten doako aholkularitza)

 

Parte-hartzaileen %50 baino gehiagok bezero gehiago atzeman dituzte eta %25ek salmentak handitu bezeroen zerbitzuarekiko asebetetze maila hobetuz.

Erraza da teknologiei probetxua ateratzea

Baldin autonomoa bazara edo zure enpresa 10 langiletik beherako Euskadiko mikroETE bat bada, atera iezaiozu etekina teknologiei modu errazean Inplantari baten laguntzaz. Inplantalaria doako aholkulari teknologiko neutral bat da, zure enpresaraino joango dena zuri laguntzera IKT tresnak ezartzen eta erabiltzen.      
                                                                                                     Informazio gehiago                                                                                                                     

CURSO. Soluciones TIC para Micropymes (asesoramiento TIC gratuito de un IMPLANTALARI)

Más del 50% de los participantes mejora la captación de clientes y el 25% aumentan sus ventas gracias a la mayor satisfacción de sus clientes en el servicio.Sacar provecho de las tecnologías es sencillo.

Si eres Autónomo o tu empresa es una micropyme del País Vasco con menos de 10 empleados saca provecho de las tecnologías de una forma sencilla con la ayuda de un Implantalari, un asesor tecnológico neutral y gratuito que se desplazará a tu empresa para ayudarte a implantar y utilizar herramientas TICs muy sencillasirigido a: Microempresas o autónomos que quieran aprender a utilizar internet y sus herramientas de forma sencialla y gratuita.
                                                                                                                                                Más información
                                                                                                                                                             
DIRU-LAGUNTZAK / AYUDAS

Hirugarren herrialdeetan mahastizaintza eta ardogintzako produktuei buruzko sustapen- eta informazio-programetarako zein -ekintzetarako laguntzena, eta, bestetik, ardogintza eta mahastizaintzako sektorea bultzatzeko programaren inbertsiorako laguntzak eta ekintzak gauzatzeko laguntzak - Eskaerak aurkezteko epemuga-Inbertsioetarako laguntzak :2016ko otsailaren 01an / Hirugarren herrialdeetan ardogintzako produktuen informazio- eta sustapen programak eta -ekintzak gauzatzeko laguntzak: 2016ko otsailaren 15ean.

Ayudas a las acciones y los programas de información y promoción en terceros países de productos vinícolas, y las ayudas a la inversión del programa de apoyo al sector vitivinícola
- Ayudas a las inversiones: Hasta el 01 de febrero de 2016/ Ayudas a las acciones y los programas de información y promoción en terceros países de productos vinícolas: Hasta el 15 de febrero de 2016

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologietan euskara sustatu, garatu edota normalizatzeko diru-laguntzak (IKT deialdia) - Eskaerak aurkezteko epemuga-2016ko otsailaren 06an
Subvenciones para la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (Convocatoria IKT) - Ayudas a las inversiones: Hasta el 06 de febrero de 2016

 
Inbertsio zientifiko-teknologikoak 2016.
Eskaerak aurkezteko epemuga - 2016ko otsailaren 11ean
Inversiones cientifíco tecnológicas 2016. Presentación de las solicitudes: Hasta el 11 de febrero de 2016

Enpresen I+G Hazitek programa Eskaerak aurkezteko epemuga - 2016ko martxoaren 18an
Programa de apoyo a la I+D Empresarial Hazitek - Presentación de las solicitudes - Hasta el 18 de marzo de 2016

Euskal enpresen kanpoko lantokietan 35 urtetik gorako langabeak kontratatzeko 2016ko laguntzak Eskaerak aurkezteko epemuga
Eskaerak aurkezteko epemuga- 2016ko irailaren 15ean
Ayudas, para el año 2016, destinadas a la contratación de personas desempleadas mayores de 35 años en centros de trabajo de empresas vascas situados en el exterior- Presentación de las solicitudes - Hasta el 15 de septiembre de 2016

Gazte langabeak euskal enpresen kanpoko lantokietan praktiketan kontratatzeko laguntzak Eskaerak aurkezteko epemuga- 2016ko irailaren 15ean
Ayudas destinadas a la contratación en prácticas de personas jóvenes desempleadas en centros de trabajo de empresas vascas situados en el exterior - Presentación de las solicitudes - Hasta el 15 de septiembre de 2016

JOERAK / TENDENCIAS

Teknologia digitalek merkataritza tradizionala berrasmatu dute 
Argi dago onlineko merkataritza salmenta-kanal bat gehiago dela eta hiritarrek produktu berriak erosteko erabiltzen dutela. Beraz, saltoki komertzialentzat ezinbestekoa da Interneten presentzia izatea. Dena den, e-commerce-k ez du oraindik denda tradizionala ordezkatuko; ikusi besterik ez dago, erosketen %90 saltoki fisikoetan egiten direla oraindik. Baina aldatu egin dira teknologia berrien erabilpenarekin lotutako ohiturak: mundu fisikoaren eta birtualaren arteko norabide biko bidea da, eta saltokiak hasi dira jadanik tresna digitalen potentziala aprobetxatzen.

Denda fisikoak berrasmatu egin dira teknologia berrien bidez, besteak beste, pantaila interaktiboak erabiltzen dituzte salmenta puntuetan, bezeroei informazioa eta eskaintzak helarazten dizkiete aplikazio mugikorren bitartez, eta denbora errealeko datuak biltzeko sistemak ere baliatzen dituzte, bezeroak denda barruan duen portaera aztertzeko. Binary Soul euskal startup-ak sektore horrekin lotutako konponbide berriak egiten ditu. “Denda adimendunaren kontzeptua lantzen dugu, eta balio estra bat ematen saiatzen gara, gainerakoengandik bereiziko duen zerbait; teknologiari esker, erabilgarritasun berriak eskaintzen ditugu”, azaldu du Carlos Cabarcos, Binary Soul enpresako sorkuntza zuzendariak. Une honetan, smart shop kontzeptuarekin lotutako hiru teknologia desberdin batzen dituen produktu bat garatzen ari dira.  [+]

                                                                                           
Las tecnologías digitales reinventan el comercio tradicional
No hay duda que el comercio online se ha extendido como un canal cada vez más utilizado por la ciudadanía para adquirir nuevos productos, y la presencia en Internet es algo a día de hoy indispensable para los establecimientos comerciales. Pero el e-commerce está lejos de sustituir a la tienda tradicional, solo hace falta destacar que más del 90% de las compras se siguen realizando en comercios físicos. Lo que cambian son los hábitos ligados al uso de las nuevas tecnologías, una vía de dos direcciones entre lo físico y lo virtual donde los establecimientos también están empezando a aprovechar el potencial de las herramientas digitales.
La reinvención de la tienda física mediante las nuevas tecnologías incluye el uso de pantallas interactivas en los puntos de venta, aplicaciones móviles que ofrecen información y ofertas a los clientes, y también sistemas para la recolección de datos a tiempo real acerca del comportamiento de los clientes dentro del establecimiento. La startup vasca Binary Soul está trabajando en nuevas soluciones vinculadas a este sector. “Es el concepto de tienda inteligente, donde intentamos aportar un valor extra, una diferenciación, ofreciendo nuevas utilidades gracias a la tecnología”, explica Carlos Cabarcos, director creativo de Binary Soul. La empresa está desarrollando un producto que combina tres tecnologías diferentes ligadas a la smart shop.  [+]
                                                                                                                                                      
NEGOZIOAK / NEGOCIOS
Erref.TRIE20151207001 Elikagaiekiko kontakturako egokiak diren ontzi berriak

Elikagaien edukiontzi sektoreko enpresa irlandar batek elikagaientzat kontakturako egokia den edukiontzi berriak bilatzen ditu. Enpresaren helburua da edukiontzi berriak Europa barruan elikagaien industriari, haragi-industriara bereziki, saltzea. Ahal izanez gero, Europan berritzailea den  ekoizpen teknologia  bilatzen du
Ref: TRIE20151207001- Nuevos envases aptos para contacto con alimentos

Una empresa irlandesa del sector de envases e ingredientes alimenticios busca un nuevo envase apto para contacto con alimentos. El objetivo de la empresa es fabricar y vender el envase a la industria alimentaria dentro de Europa, especialmente a la industria cárnica. Preferiblemente busca una tecnología de producción única que no esté disponible actualmente en Europan. [+]


Urola Kostako Udal Elkartea
Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz (Gipuzkoa)
Telefonoa: 943 89 08 08
E-posta: harrera@urolakosta.org - Web: www.urolakosta.org

        

THIS IS TEST EMAIL ONLY
This message was sent for the sole purpose of testing a draft message.