Aurkibidea / Indice

 

Enpresentzako informazio buletina / Boletín informativo para empresas

InfoUKUE 110 - 2016.02.18

ALBISTEAK / NOTICIAS
BATERATZEN PROGRAMAN IZENA EMAN EZAZU

Programa honen birtartez erakundeetan kultura eraldaketaren garrantzia barneratu nahi da. Horretarako, parte hartzen duten enpresei (eta beren langileei), kulturaren diagnostikoa egin eta hobetzeko aholkularitza eta laguntza eskainiko zaizkie, erakundeetan kultura eraldaketaren garrantzia barneratzeko; alegia, erakundeen egungo kultura zein den neurtu, horretatik abiatuz hobekuntzak identifikatu eta ekintza plana diseinatzeko.

Programa hiru fasetan landuko da:
1. FASEA: Zure enpresaren behar eta estrategien analisia.
2. FASEA: Zure egungo egoeraren azterketa.
3. FASEA: Zuretzako etorkizuneko garapen alorrak identikatzea. 

Diagnostiko honetan parte hartu eta zure ekintza plan zehatza egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan.
Izena emateko edo informazio gehiago jasotzeko: Urola Kostako Udal Elkartea - Enpresei Zerbitzuak (Olaia Sainz) Tel. 943 89 08 08 edo enpresa@urolakosta.org.
                           
                                                                                                                                                              Informazio gehiago

!INSCRÍBETE AL PROGRAMA BATERATZEN!

Mediante el siguiente programa se quiere ayudar a las empresas en la transformación cultural. Para ello, a las empresas que participen ( y sus trabajadores), se les ofrece la posibilidad de realizar un diagnóstico y apoyo y asesoramiento para realizar mejoras, para introducir la importancia de la transformación de cultura en las empresas; es decir, se medirá la actual cultura de las empresas y se identificará y diseinará una plan de acción acorde a sus necesidades.
El programa se llevará a cabo en tres fases:

1. FASE: Analisis de las necesidades y estrategias de tu empresa.
2. FASE: Estudio de la situación actual de tu empresa.
3. FASE: Identificar los puntos fuertes para el desarrollo de la cultura en tu empresa. 
!Inscríbete! Puedas realizar el diagnostico y disponer de un plan de acción especifico.

Para inscribirse o para más información: Urola Kostako Udal Elkartea - Enpresei Zerbitzuak (Olaia Sainz) Tel. 943 89 08 08 ó enpresa@urolakosta.org
                                                                                                                                                                      Más información                                                                                                                                                                                                           


ADI UROLA KOSTA PROGRAMA
Ondo posizionatuta dauden enpresek adimen lehiakor sistema egoki bat izan ohi dutela badakigu, eta, horrek laguntzen die, hain zuzen ere, lehen postuetan kokatzen. Izan ere, enpresa horiek etorkizunari aurre egiteko erremintak erabiltzeko ohitura izaten dute, eta, horrek, hartu beharreko erabakietan laguntzen die. Gai honen inguruan enpresei laguntzeko eta prestatzeko Urola Kostako Udal Elkarteak honako programa hau jarriko du martxan hurrengo hilabetean.  Helburua da enpresek adimen lehiakorra erabiltzeko eta sistematizazio bat izateko beharrezko erremintak ezagutzea.
Programa honetan parte hartu nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan.
Izena emateko edo informazio gehiago jasotzeko: Urola Kostako Udal Elkartea - Enpresei Zerbitzuak (Idoia Etxarri) Tel. 943 89 08 08 edo enpresa@urolakosta.org.                           
                                                                                                                                                         

EL PROGRAMA ADI UROLA KOSTA
Sabemos que las empresas que tienen un buen posicionamiento en el mercado disponen de un sistema de vigilancia adecuado a su organización y esto les ayuda a posicionarse en estos primeros puestos. Así mismo, tienen sistematizado el proceso de utilizar herramientas para adelantarse al futuro, esto les ayuda en la toma de decisiones. Para poder ayudar a las empresas con este tema y disponer de una formación  la Mancomunidad de Urola Kosta ha puesto en proceso este programa que empezará en el proximo mes. El objetivo es que las empresas conozcan las herramientas para sistematizar el proceso de vigilancia. 
Si quieres participar en este programa ponte en contacto con nosotros. Para inscribirse o para más información: Urola Kostako Udal Elkartea - Enpresei Zerbitzuak (Idoia Etxarri) Tel. 943 89 08 08 ó enpresa@urolakosta.org                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
JARDUNALDIAK / JORNADAS
PRESTAKUNTZA TAILERRAK. EKODISEINUA ETA DISEINU INDUSTRIALAREN INGURUKO LEHENENGO URRATSAK 

Otsaletik maiatzera bitartean abian jarriko den programa honen bidez, enpresek berrikuntza estrategia berriak barneratu ahal izango dituzte. Horretarako, bereziki lan lerro hauek jorratuko dira:

1) Produktuak sortzeko edo berritzeko estrategia/metodologia
2) Lehengaien erabilpen eraginkorra
3) Ekoizpen prozesuaren optimizazioa
4) Banaketa sistemaren optimizazioa
5) Produktuen erabilpen fasean ingurumenarekiko inpaktuaren murrizketa: elektrizitate kontsumo gutxiago, iraunkortasuna…
6) Produktuaren bizi-amaieraren optimizazioa

Programari hasierako emateko, EKODISEINU ETA DISEINU INDUSTRIALAREN inguruan, informazio-tailerra egingo dugu (2016.02.16), 9:00-11:00.                                                                                                                                                                                                                                                                              

TALLER FORMATIVO. PRIMEROS PASOS EN ECODISEÑO Y DISEÑO INDUSTRIAL

Mediante este nuevo programa que se desarrollará desde febrero hasta mayo, las empresas tendrán la oportunidad de interiorizar nuevas estrategias de innovación. Para ello, se trabajará especialmente sobre las siguientes líneas de actuación:

1) Estrategia/metodología para la creación o rediseño de productos
2) Utilización eficaz de materias primas
3) Optimización del proceso productivo
4) Optimización de la distribución
5) Reducción del impacto ambiental en la fase de utilización del producto: menor consumo de electricidad, durabilidad…
6) Optimización del fin de vida del producto

Para dar comienzo a este proyecto, se va a organizar un taller formativo entorno al ECODISEÑO Y DISEÑO INDUSTRIAL (2016.02.16), 9:00-11:00.                                                                                                                                              
DIRU-LAGUNTZAK / AYUDAS

Enpresen I+G Hazitek programa Eskaerak aurkezteko epemuga - 2016ko martxoaren 18an
Programa de apoyo a la I+D Empresarial Hazitek - Presentación de las solicitudes - Hasta el 18 de marzo de 2016

Euskal enpresen kanpoko lantokietan 35 urtetik gorako langabeak kontratatzeko 2016ko laguntzak Eskaerak aurkezteko epemuga
Eskaerak aurkezteko epemuga- 2016ko irailaren 15ean
Ayudas, para el año 2016, destinadas a la contratación de personas desempleadas mayores de 35 años en centros de trabajo de empresas vascas situados en el exterior- Presentación de las solicitudes - Hasta el 15 de septiembre de 2016

Gazte langabeak euskal enpresen kanpoko lantokietan praktiketan kontratatzeko laguntzak Eskaerak aurkezteko epemuga- 2016ko irailaren 15ean
Ayudas destinadas a la contratación en prácticas de personas jóvenes desempleadas en centros de trabajo de empresas vascas situados en el exterior - Presentación de las solicitudes - Hasta el 15 de septiembre de 2016

JOERAK / TENDENCIAS

Industria sortzaileen inpaktu ekonomiko eta soziala
Kultura- eta sorkuntza-industriek 2 bilioi euro inguru sortzen dute guztira, eta 29,5 milioi lagun enplegatzen dituzte mundu osoan, hau da, biztanleria aktiboaren %1. Datu horiek Cultural Times azterlanean argitaratu dira, zeinak mundu osoko kultura- eta sorkuntza-industriak mapeatzen baititu, ekonomietan duten inpaktua neurtzeko bai herrialdeka eta bai globalki.

CISCAC – International Confederation of Societes of Authors and Composers erakundeak abenduan argitaratutako txosten horren arabera, inpaktu hori ez da batere erdeinagarria, munduko BPGaren %3 ingurukoa baita. Azterlanak dio kultura-jarduerek ekarpen handia egiten diotela gazteen enpleguari, eta, nagusiki, enpresa txikiek edo pertsona bakarrekoek bultzatzen dituztela. Gainera, industria horiek dira ekonomia digitalaren motor nagusia, sektoreko diru-sarrera iturri garrantzitsuena baitira.                                                                                           

E l impacto económico y social de las industrias creativas
Las industrias culturales y creativas generan un total de cerca de 2 billones de euros y emplean a cerca de 29’5 millones de personas alrededor del mundo, una cifra que supone el 1% de la población activa. Estos datos han sido publicados dentro del estudio Cultural Times, un informe que mapea las industrias culturales y creativas en todo el mundo, extrayendo el impacto que suponen en las economías, tanto país por país como de manera global.

Tal y como recoge el estudio, publicado en diciembre por el CISCAC – International Confederation of Societes of Authors and Composers, se trata de un impacto nada desdeñable, cerca del 3% del PIB mundial. Según el estudio, las actividades culturales contribuyen de forma significativa al empleo joven y están impulsadas en buena parte por empresas pequeñas o unipersonales. Estas industrias, además, son el principal motor de la economía digital, puesto que suponen la fuente más importante de ingresos para el sector.  [+]

                                                                                                                                                      
NEGOZIOAK / NEGOCIOS
Alemaniako eragile eta / edo banatzaileekin harremanetan

Zure enpresa Alemaniako merkatuan interesaturik al dago? Bilboko Merkataritza Ganberak Baden Württemberg eskualdeko eragile eta / edo banatzaileekin harremanetan jartzeko aukera ematen dizue. Ekitaldi honek IHK Rhein-Neckar kideekin eta Bilbao Ganbarako ETEei "Enterprise Europe Network" , eta CDH lankidetzarekin, eragileak eta bertako banatzaileak ezagutzeko antolatu dute.
Contacto con agentes y/o distribuidores en Alemania

¿Está su empresa interesada en el mercado alemán? A través de la Cámara de Comercio de Bilbao puede contactar con agentes y/o distribuidores en la zona de Baden Württemberg. El evento está promovido por IHK Rhein-Neckar, miembro al igual que la Cámara de Bilbao de la red europea de apoyo a pymes "Enterprise Europe Network", y cuenta con la colaboración de CDH, la asociación de agentes y distribuidores en la zona. [+]


Urola Kostako Udal Elkartea
Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz (Gipuzkoa)
Telefonoa: 943 89 08 08
E-posta: harrera@urolakosta.org - Web: www.urolakosta.org

        

THIS IS TEST EMAIL ONLY
This message was sent for the sole purpose of testing a draft message.